معرفی انجمن او-اسپرت

او-اسپرت برند تجاری ورزش های پارسیان اصیل است که از مخفف واژه ی اوریجنال پرشین اسپرت یعنی ورزش های پارسیان اصیل آمده است که در سال 1378 توسط برادران منوچهری ملی پوشان و قهرمانان اسبق ایران و جهان پايه گذاري شده و تحت عنوان انجمن او-اسپرت ج.ا.ایران فعالیت می کند. بر اساس سیاستهای کلی فدراسیون جهانی او-اسپرت و توسعه همه جانبه این رشته پرطرفدار مدرن در تمامی اقشار و گروه ها، این رشته ورزشی در سازمانهای عضو جنبش المپیک، آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا)، دادگاه بین المللی حکمیت ورزشی (کاس)، انجمن جهانی ورزش برای همه (تافیسا) و 32 کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش کشورهای مربوطه در قاره های مختلف عضویت دارد. انجمن او-اسپرت ج. ا. ایران نیز در راستای سیاستهای جهانی این رشته در فدراسیون ورزش های کارگری تحت عنوان انجمن او-اسپرت کارگران کشور، در دانشگاه پیام نور تحت عنوان انجمن دانشجویان کشور و در فدراسیون ورزش های رزمی تحت عنوان انجمن او-اسپرت کشور دارای فعالیت قانونمند می باشد. توسعه او-اسپرت در فدراسیون ورزش های دانش آموزی، فدراسیون ورزش های دانشجویی، فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، فدراسیون ورزش ناشنوایان و نیروهای مسلح از اهم برنامه های توسعه همه جانبه این رشته ورزشی است که در سند چشم انداز و راهبردی انجمن او-اسپرت کشور لحاظ گردیده است.